Nabídka seminářů 2021

Jiráskův Hronov 2021 - nabídka seminářů

Hronov, 30. července - 7. srpna 2021

A, B, C, Divadla – ABeCeDa Divadla 2021

Jaromír Hruška

Pokračující seminář určený nejen pro začátečníky, ale i pokročilé herce, dramaturgy a režiséry, kteří si chtějí osvojit či znovu připomenout, co tvoří základy divadla. Tentokráte s akcentem na hereckou složku a důslednou práci na dramatické postavě. Situace, Postava, Asociace, Konflikt, Motiv, Emoce, Gag, Žánr – to jsou pojmy, kterými se budeme znovu zabývat ve vztahu k herectví a práci s hercem jako nepostradatelnou složkou divadelní inscenace. Nyní již v hlubším slova smyslu a ve vztahu k vytváření konkrétní dramatické postavy. Po absolvování semináře by mělo být vaše herectví opět o poznání svobodnější a vaše práce s herci, více efektivnější. Seminaristou se může stát i neabsolvent úvodního kurzu.

Jaromír Hruška je absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 25 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Autor série scénářů historických her o nejmocnějším renesančním rodu Rožmberků v rámci prestižního evropského festivalu SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE. Autor a režisér úspěšných nových původních českých komedií ze současnosti „HOTEL BLACKOUT“, „NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT“, „LOVE…, SORRY!“, a „SORRY … BABY!“. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Dramaturg a zástupce ředitele Městského divadla v Českém Krumlově. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

 

HaR jako Herec a Režisér

Jan Holec a Magdaléna Tkačíková

Seminář se zaměří na spolupráci herce a režiséra během procesu zkoušení. Kde jsou hranice režijní a kde herecké práce? Jak se může herec stát aktivním partnerem režiséra? Čím může režisér herce správně motivovat? Co může režisér po herci požadovat a co mu musí /může dát?  Společně se budeme zabývat dramatickou situací, herecko-režijní interpretací postav a témat či prací na tvorbě postavy. Seminář je vhodný jak pro herce, tak pro režiséry.

Jan Holec je absolventem režie na katedře činoherního divadla pražské DAMU. Od roku 2019 je uměleckým šéfem Divadla Petra Bezruče a je rovněž jeden ze zakládajících členů generačního Divadla Spektákl, s nímž působí ve Studiu Švandova divadla. Věnuje se především klasickým dramatickým textům či námětům, ve kterých se snaží dojít k moderní či současné interpretaci. Mnohdy tak jde cestou adaptace původního dramatického či prozaického díla. V rámci Spektáklu režíroval mj. inscenace Zmoudření dona Quijota, Maryšo! Evo! Dom!, Chaplinovy děti, Kronika ohlášené smrti, Uražení a ponížení, Solaris a Český koloniál.

 Jan Holec spolupracoval s dalšími nezávislými či kamennými divadly napříč republikou; A studio Rubín (Dáma s Camelkami), Jihočeské divadlo (Kazisvět, Pane, vy jste vdova!), Divadlo Letí (scénická čtení: Štvanice, Události, Satanovy dcery a inscenace Den závislosti), Divadelní společnost Masopust (Nevěsta), Klicperovo divadlo (Anna Karenina, Fernando Krapp mi napsal dopis), Činoherní studio (Čarodějův učeň), Národní divadlo Brno (Zemský ráj to napohled), Švandovo divadlo (Kočkožrout) a Divadlo Petra Bezruče (Frankenstein, Bezruči v 60 minutách).

Magdaléna Tkačíková absolvovala činoherní herectví na brněnské JAMU. Po skončení studií nastoupila do Národního divadla Brno. Odehrála zde mnoho rolí - za zmínku stojí a nejraději vzpomíná na Mahulenu v Radúzovi a Mahuleně, Bystroušku v Lišce Bystroušce ( režie SKUTR), Dívka ve Veroničině pokoji a Eliška v Želarech ( režie Dodo Gombár), Kmeny ( režie Braňo Holiček ). Během svého brněnského období hostovala i v divadle Buranteatr, kde ji v inscenacích Létající dítě, Faust a Univerzální sci - fi můžeme vidět dodnes.

V roce 2017 přijala nabídku do Divadla Petra Bezruče, kde je stále členkou souboru.  Během svého angažmá v Ostravě jsme ji mohli vidět mimo jiné v inscenaci Heda Gablerová: Teorie dospělosti. Její výkon se dostal do širší nominace na cenu Thálie v roce 2019. Momentálně čeká, až epidemiologická situace dovolí znovuotevření divadel a společně se svými kolegy vám představí premiéru inscenace Lásky jedné plavovlásky.

Osm let stála po boku Honzovi Adámkovi v dětském pořadu Záhady Toma Wizarda, který vysílala Česká televize. Hostuje v ostravském divadle Mír a namluvila několik audioknížek. 

 

HD jako Hudební dílna

Lukáš Habanec

Baví Vás představa napsat svou první písničku? Nebo rádi zpíváte či hrajete na svůj nástroj a na Hronov přijíždíte rozšířit si obzor? Anebo už jste v hudební tvorbě zběhlí a toužíte svůj um položit na oltář dramatu? Pak je Vám určen hudební seminář.

Spojíme své síly, využijeme hronovské synergie a inspiračních explozí a vyrobíme si malý muzikál. Slova nám poskytne sousední seminář Tvorba Hudebního Textu, dramatickým námětem pak budiž v pravý čas odtajněný notoricky známý příběh. Budeme společně hledat hudební motivy a témata pro postavy a situace, budeme hledat způsob, jak posouvat děj pěveckými či tanečními čísly. Zkusíme si rozličné žánry a styly, dopřejeme tvorbě dokonalou svobodu, abychom ji následně umravnili a podřídili dramatickému celku. Bude-li nám Múza nakloněna, nalezneme v mnohosti jednotu. 

Lukáš Habanec působí ve všedních dnech jako venkovský kantor v místě, kde založil rodinu. Ve dnech nevšedních je autorem nebo aranžérem hudby pro Kočovné divadlo Ad Hoc, jindy obstarává vždy nový hudební doprovod k představení Improvizačního divadla Bafni. V poslední době je také lektorem víkendových workshopů zaměřených na hudbu pro divadlo. 

THT jako Tvorba Hudebního Textu  (aneb, bylo by to zbytečně instrumentální)

Jan Duchek

Napsali jste někdy písňový text? To nevadí. Seminář je určen pro všechny, jimž zacházení s jazykem (ideálně českým) činí potěšení nebo mají tušení, že by mohlo činit. Zašijeme se někam stranou a napíšeme hromadu textů. Necháme si je zhudebnit kolegy ze semináře Hudební dílna a pak hudebníky požádáme o zpětnou vazbu. Naopak skladatelé nám poskytnou své osamělé kompozice, my do nich vpleteme text a řekneme autorům svoje. Podíváme se, jak to dělají jiní. Řekneme si, co nikdy nedělat a proč je dobře to dělat. Budeme si povídat a vyměňovat názory. Budeme si hrát, budeme zkoušet, budeme se nořit, budeme básnit. Možná někdo z nás utone v močálu pathosu, možná si někdo přinese na podrážce kýč, ale my se nevzdáme a populární hudba nás nakonec přivítá nebo přežije. Life is life, na ná nánana!

Jan Duchek je právník a rybnikář. Posledních jedenáct let je též principálem, libretistou, režisérem a občasným hercem Kočovného divadla Ad Hoc, které se soustředí především na vlastní hudebně-divadelní projekty. Autorskou dvojici tvoří s hudebním skladatelem Lukášem Habancem (lektor hudebního semináře). Je autorem osmi divadelních her a téměř dvou set hudebních textů.

 

HJ jako Herecké Jednání

Štěpán Pácl

Co znamená na jevišti jednat slovem a co znamená jednat tělem? Jaký je rozdíl mezi popisností a obrazivostí scénického jednání? Jak vzbuzovat svou i diváckou představivost? Odpovědi na tyto otázky bude zkoumat letošní hronovský seminář pomocí praktických hereckých a tradičních pohybových cvičení zaměřených na práci s dramatickým textem, na poznání hereckého nástroje - těla a k rozvíjení základního hereckého principu - herecké souhry.

Štěpán Pácl absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla v roce 2007. Na téže škole v roce 2015 obhájil svou disertační práci. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 do roku 2017 byl kmenovým režisér Činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010).

Mezi lety 2008 a 2019 téměř nepřetržitě působil na DAMU jako pedagog režie a herectví.

Od sezony 2019/2020 je kmenovým režisérem Činohry Národního divadla Brno. Mezi jeho nejnovější inscenace patří Idomeneus Ronalda Schimmelpfenniga, Stěhování duší Josefa Topola, Čechovův Racek a Kdo se bojí Virginie Woolfové? Edwarda Albeeho.

 

L-A-M jako Loutka – Animace – Manipulace

Josef Jelínek 

Považujete herce na jevišti za věc okoukanou? Rádi byste rozšířili své dovednosti o další „divadelní jazyk“? Anebo jste vždycky chtěli hrát, ale báli jste se ukázat sami sebe? Pak je tento seminář přesně pro Vás!

Naší náplní bude věnovat se divadelní animaci. Seznámení se s pojmem „loutka“ jako divadelním objektem i subjektem. Výroba vlastní „loutky“, výroba vlastního představení, ale HLAVNĚ... budování vztahu k loutce, jako k rovnocennému jevištnímu partnerovi. Ba dokonce snad i důležitějšímu, než jsme my sami... Ale Spejbla s Hurvínkem nečekejte!

Pozn. Hudební a zvukové dovednosti + vlastní plyšák VÝHODOU!

Josef Jelínek je herec, loutkoherec, muzikant, otec, manžel, syn, bratr a diabetik.

Absolvent oboru herectví katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Mezi lety 2012 a 2015 herec v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, Divadla F.X.Šaldy v Liberci a Východočeského divadla Pardubice. Od roku 2015 angažován v Divadle ALFA v Plzni.

Od roku 2017 působí jako lektor pro dramacentrum JOHAN a Moving Station v Plzni, kde vede loutkové workshopy pro studenti ZČU Plzeň a s manželkou Martinou Jelínkovou kurzy divadelní improvizace.

 

NC jako Nový Cirkus

Vítek a Malina Procházkovi z Chůdadla 

Nabízíme vám náhled do světa nového cirkusu. Protáhnete si s námi těla při jógové rozcvičce, zkusíte si vyhazovat věci do vzduchu (a možná je zase chytat), polezete si vzájemně za krk a zjistíte, jaké to je žít na vysoké noze. 

  • žonglování
  • passing (žonglování ve více lidech)
  • párová akrobacie, acroyoga
  • chůze na chůdách
  • drobné, legrační aplikace všech těchto disciplín

U všech skillů se zaměříme na jejich aplikace v show a divadle.

Obsah workshopu přizpůsobíme vaší úrovní. Hlásit se můžou začátečníci i pokročilí. Dobře fungující tělo je výhodou, ale nikoli podmínkou.

Společnost Chůdadlo hraje představení na pomezí nového cirkusu a buskingu. Umíme od všeho trochu (chůdy, oheň, žonglování, akrobacie, divadlo, muzika…) a vytváříme z toho představení s příběhem a hlubším smyslem. Sami si  navrhujeme i vyrábíme většinu kostýmů a rekvizit.

 

P jako Pantomima

Michal Hecht, Asistentka: Štěpánka Elgrová

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, grotesky a neverbálního divadla. Vyzkouší si i jiné formy jevištního pohybu, improvizace, prvky divadelních soubojů, ale i techniku jevištních pádů. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, plné humoru a nadsázky, které pak převedou do divadelní - neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Michal Hecht je mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny a pracuje pro Artamu. Od poloviny 90. let pravidelně vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

 

PRO jako PROces a PROdukt – Začátek tříletého kurzu

Pavel Skála a Jan Mrázek

Během tříletého kurzu si společně projdeme cestou od tématu k divadelnímu tvaru. Je produkt důležitější než proces?

Co nabízí proces? Skrze proces tvorby může člověk více poznat kým je. Jak myslí, jak pracuje se svými emocemi, co jsou jeho silné stránky, jak se vyjádřit před ostatními…

Co nabízí produkt? Vytvářením divadelní inscenace může tvůrce diskutovat společenská témata, která se jeho samotného týkají. Vyjádřit se tak, aby si za tím mohl stát. Základem naší tříleté tvorby bude jedno téma. Téma, které nás všechny zajímá, které je pro nás palčivé, se kterým si budeme hrát. Téma, které si společně určíme. Je možné najít společné téma v tak velkém kruhu různých jedinců? A jak toto naše téma převést na jeviště?  Na jednotlivá setkání budeme zvát odborníky, pedagogy a lektory, kteří nás seznámí s různorodými oblastmi, metodami a přístupy, které divadlo a dramatická výchova nabízí. Seminář je určen pro ty, kteří hledají cesty k tvorbě, pro budoucí pedagogy a lektory nejen dramatické výchovy, i pro ty, kteří chtějí “pouze” načerpat inspiraci nebo se sebe-poznávat. Setkání budou probíhat dvakrát do roka, vždy na Jiráskově Hronově a pak začátkem dubna v Mostě na festivalu PřeMostění.

1. setkání Hronov - 2021

Po vzoru loňských seminářů PRO se budeme zabývat improvizací, jako způsobem k nalézání a formulování svých témat. Vyzkoušíme si různorodé techniky, metody a hry, nejen ze zásob dramatické výchovy. Prodiskutujeme základní témata, abychom se sladili v tom, jak je vnímáme. A na závěr také formulujeme, co je tedy to naše téma.

2. setkání Most - duben 2022

Dramaturgie. Diskuse o přehlídkových představeních z hlediska stylů, metodik a osobnosti pedagoga. Naše téma. Techniky, metody a hry.

3. setkání Hronov - 2022

Psychosomatika. Pohyb a hlas. Herecké techniky. Naše Téma. Techniky, metody a hry.

4. setkání Most - duben 2023

Strukturování. Aplikace metod, stavba lekce. Herecké techniky. Naše Téma. Techniky, metody a hry.

5. setkání Hronov 2023

Naše Téma - tvorba tvaru. Techniky, metody a hry.

6. setkání Most - duben 2024

Tvorba tvaru!

Pavel Skála je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor, organizátor a spolu z Barborou Gréeovou řídí Divadelní klub Školka. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU, je manžel a otec tří holek.

Jan Mrázek obdivuje jeho i jeho soubory, a přál by si někdy v budoucnu dostat Cenu Pavla Skály.

Jan Mrázek je divadelní lektor, improvizátor, muzikant. Student KVD DAMU. V poslední době se pohybuje převážně v Polsku (studium režie na AST Kraków, stáž v Teatru Węgajty).

Pavel Skála je jeho velký fanoušek, říká o něm, že není lamač dívčích srdcí, ale jejich narovnávač.

 

TP jako Tvůrčí Psaní

René Nekuda

Příběhy jsou všude okolo nás. Nedá se jim uniknout, nelze s nimi vyjednávat. Neustále nás pohlcují, až se sami nakonec stá­váme jedním z nich. V této hravé dílně budeme společně formou diskusí a krát­kých kreativních cvičení hledat svůj autor­ský hlas; tj. vhodný pár obuvi a tempo, ve kterém by se nám dobře šlapalo po papíře. Někdo totiž rád běhá s lehkostí a elegancí, jiný potřebuje dusat s vážnou tváří, třetí upřed­nostňuje promyšlený a sebejistý krok. A nic z toho není (naštěstí) špatně. Druhá část kurzu bude věnována řemeslu. Projdeme si stavbu příběhu a jeho nejdůležitější části (úvod, po­stavy, dialog, zápletku apod.). Výstupem této praktické dílny má být krátká povídka.

René Nekuda vystudoval Literární akademii v Praze, několik let pracoval jako novinář, píše povídky a divadelní hry, cestuje po světě a o svých cestách také přednáší. Od roku 2011 profesionálně vyučuje tvůrčí psaní.

Je vítězem první tištěné reality show (časopis Nový prostor, 2005), na svém kontě má několik drobných literárních ocenění a svoji tvůrčí energii realizuje v mnoha veřejných projektech (moderování, režie/dramaturgie pořadů či jako herec). Dále si vede svůj internetový medailonek RenéNEKUDA.cz spojený s blogem (nejen) o kreativitě a tvůrčím psaní.

Tvůrčí psaní studoval, mimo jiné, u Daniely Fischerové, Petra Šabacha, Radky Denemarkové, Arnošta Goldflama, Ivony Březinové.

V roce 2013 absolvoval přátelské školení výuky tvůrčího psaní na Chapman university v Los Angeles, USA.

Autor je součástí European Association of Creative Writing Programmes (EACWP), jeho studenti úspěšně vydávají knihy a někteří jsou zapojeni do chodu českého kulturního života.

 

D jako Dětský seminář a Devatero pohádek – lze se zapsat na libovolný počet dnů (od 6 let)

Eva Suková

Devět dní Jiráskova Hronova, devatero pohádek. Nebo spíš Devatero pohádek. Od Karla Čapka. Ten je nejenom jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů, ale jeho jméno a život jsou s městem Hronov výrazně spjaty. Cílem dětského semináře letos bude „ochutnat“ něco z Čapkovy tvorby pro děti, a zároveň si hlavně hrát, hýbat se a společně tvořit. Každý den se inspirujeme jednou z pohádek, podle ní bude připravený program - loupežnický, doktorský, pošťácký atd. Seminář tentokrát nebude mít závěrečný divadelní výstup, každý den bude tematicky uzavřený konkrétní pohádkou. Je proto nově po domluvě možné dítě přihlásit např. na dva dny semináře, ne nutně na celou dobu jeho trvání (i když to je samozřejmě lepší).

Eva Suková je učitelka LDO na ZUŠ Rakovník, lektorka, písničkářka, básnířka. Absolvovala obor Dramatická výchova na DIFA JAMU v Brně a doktorské studium Pedagogiky na Masarykově univerzitě. Má ráda literaturu pro děti, anglický humor a čokoládu. V květnu letošního roku jí vyšla kniha básní o strašidlech „Bububu“ a připravuje písničkářskou desku. Baví ji práce s dětmi, je optimistka a jako každý absolvent JAMU umí trochu žonglovat.

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Letos nebude zařazen mezi semináře, ale bude možné jej navštěvovat v tradiční čas. Každý den od neděle    1. do soboty 7. srpna vždy ve 14hod v Malém sále Jiráskova divadla

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace čtyř­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků, jejich hosta a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně ve volném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek.

Doc. Mgr. Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

Mgr. Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Od roku 2018 je také dramaturgem nezávislého pražského divadla D21.

MgA. Jan Šotkovský, PhD., absolvent JAMU v Brně (obor dramaturgie). Od roku 2004 dramaturgem BURANTEATRu, od roku 2007 zároveň dramaturgem Městského divadla Brno. Učí na JAMU (teorii a dějiny režie a dramaturgie, teorii a dějiny muzikálu, dějiny světového divadla), porotuje amatérské přehlídky, soustavně recenzuje literaturu s divadelní tematikou pro Divadelní revui a Divadelní noviny.

 

Informace pro seminaristy:

VĚK 

Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let (seminář D od 6 let). Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán.

CENA SEMINÁŘE

Osmidenní semináře:

Poplatek za dílnu na osm dní je 1.450 Kč (bez stravy) nebo 3.130 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně).

Seminář D:

Poplatek za dílnu na osm dní je 1.450 Kč (bez stravy) nebo 3.130 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně). Při účasti na semináři D po dobu kratší než osm dní je poplatek 200 Kč/den. Stravu nelze objednat na dobu kratší než 8 dní.

PŘIHLÁŠKY

Do seminářů se můžete hlásit od 10. 6. 2021 do 25. 6. 2021 vyplněním formuláře

(odkaz bude zveřejněn 10. 6. 2021 v 10.00 hod.)

Změny v přihláškách a případné odhlášení ze semináře je možné do 15. 7. 2021. Po tomto termínu nevzniká nárok na vrácení nevyužité platby za seminář.

PLATBA

Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Jiráskova Hronova nejpozději do 30. 6. 2021. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace).

Platbu za seminář posílejte na účet Jiráskova Hronova 35-7093280217/0100.

Variabilní symbol je datum Vašeho narození ve tvaru DDMMRR (den, měsíc, rok).

VSTUPENKY

Prodej vstupenek zajišťuje KIS Hronov. Seminaristé si budou moci zakoupit vstupenky se slevou 50 %. Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě. Toto neplatí pro seminář D.

Seminaristům letos bude poskytnuta možnost objednat si tzv. diváckou řadu, která bude obsahovat všechna představení hlavního programu. Na tuto řadu je možno zakoupit permanentku.

Nabídka zvýhodněného vstupného platí pouze na jméno přihlášeného seminaristy, který má nárok na 50% slevu na 1 vstupenku od každého titulu. V případě zablokování většího počtu vstupenek na jeden titul systém automaticky všechny zruší.

Seminaristi budou označeni páskou na ruku, kterou se budou prokazovat u vstupu do divadla  a při vstupu k ubytování ve škole (pro ubytované). Bez pásky nebude možno využívat vstupenky se slevou, ani nebude umožněn vstup do ubytovacích prostor školy.

UBYTOVÁNÍ

V omezené kapacitě bude možné využít tradiční ubytování pro seminaristy zdarma ve vlastním spacáku ve školních třídách nebo ve stanovém městečku ve vlastním stanu.

Druhou možností je využít ubytování na stadionu WIKOV ve vlastním spacáku za cenu 150 Kč / osoba / noc.

Další možností ubytování je internát Náchod – Eliščino nábřeží – DM u řeky za cenu 320 Kč / osoba / noc.
Ti, kdo mají zájem o jinou formu ubytování, si jej mohou objednat u Kulturního a informačního střediska Hronov, www.jiraskuvhronov.eu.

Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě vstupenek.

Všichni účastníci seminářů JH jsou povinni dodržovat platnou legislativu a nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví platné v době konání festivalu a seminářů.

Jakékoli dotazy Vám zodpoví Jan Julínek na e-mailu: julinek@nipos-mk.cz.

Termíny pro přihlášené seminaristy Jiráskova Hronova 2021:

25. 6. 2021 – Uzávěrka přihlášek

30. 6. 2021 – Poslední termín platby za seminář

15. 7. 2021 – Poslední možnost změn v přihláškách

21. 7. 2021 – Poslední možnost zakoupení vstupenek za zvýhodněnou cenu

30. 7. 2021 – Příjezd do Hronova

1. – 7. 8. 2021 – Semináře Jiráskova Hronova

 

PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘŮ 2021

NABÍDKA SEMINÁŘŮ V TISKOVÉ PODOBĚ.pdf

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.