NABÍDKA SEMINÁŘŮ 2018

PODMÍNKY ÚČASTI + PŘIHLÁŠKA

VĚK 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán. Výjimkou je dětský seminář určený dětem od 5 do 12 let.

Více ...
SEMINÁŘ NA 3 DNY (4. - 6. srpna nebo 8. - 10. srpna 2018)

SEMINÁŘ NA 3 DNY (4. - 6. srpna nebo 8. - 10. srpna 2018)

S1 jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM (4. – 6. srpna 2018)

S2 jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM (8. – 10. srpna 2018)

MARTIN HAK
Seminář pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout. Živé vyprávění příběhů, řemeslo ve světě známé jako storytelling, je nejstarším způsobem poznávání, dorozumívání, a vyjadřování se ke světu, ve všech lidských kulturách – divadlu je „dědečkem“. Posluchači-diváci a vypravěč se stávají spolutvůrci jedinečného pokusu o „zpřítomnění“ příběhu. Vypravěč tvoří obrazy a jako pečlivý průvodce jimi provádí tak, aby příběh ožil.

Více ...
SEMINÁŘE NA 8 DNÍ (4. - 11. srpna 2018)

SEMINÁŘE NA 8 DNÍ (4. - 11. srpna 2018)

5P 45+ jako PĚT P pro 45+ aneb Prostor – Pohyb – Partner – Promluva – Příběh

HANA FRANKOVÁ

Pohyb v okruhu sebe sama, v okruhu dialogu s partnerem, dialogu s partnery;promluva prostoru, k prostoru… OBRAZ… OBRAZ… OBRAZ.K práci v dílně, která by mohla být vzájemným inspirativním setkáním, nepotřebujete nic jiného než pohodlný oděv a obuv k pohybu.

Více ...
AP jako AKCE (V) POHYBU

AP jako AKCE (V) POHYBU

AP jako AKCE (V) POHYBU

JAN HNILIČKA

Hledání cesty k vlastním tělu jako nástroji autentického sdělování. Hlavním tématem bude vnímání vlastního těla a jeho přirozený pohyb.  Od základních pohybových principů a cvičení budeme směřovat k vrstvení intencí a impulsů v rámci jednoduchých sekvencí. Budeme prozkoumávat vztah mezi živou přítomností a přesnou fixací. Individuálně i v kontaktu s partnerem budeme hledat resonanci vůči sobě navzájem i prostoru. Budeme se zabývat vztahem mezi vnějšími impulsy a vnitřní podstatou i mezi vnitřními impulsy a vnější strukturou.

Více ...
B jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ „BAMBINI“

B jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ „BAMBINI“

B jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ „BAMBINI“

LENKA BÓROVÁ (Itálie)

Určeno dětem od 5 do 12 let

Divadelní dílna Bambini je zaměřena na první krůčky po prknech, které znamenají svět… Svět fantazie, přátelství a pohybu. Každé setkání bude rozděleno do čtyř částí – pohybová, herecká, hlasová a relaxační. Děti se během semináře naučí ovládat své tělo, využít svůj hlas, překonat stud a zdokonalovat paměť. Seminář bude zaměřen i na výuku italštiny. Děti si tak nenásilnou formou osvojí základní fráze a slovní zásobu. Během semináře si najdou čas na společné tvoření a rozžívání města.

Více ...
DK jako DISKUSNÍ KLUB

DK jako DISKUSNÍ KLUB

DK jako DISKUSNÍ KLUB

MARTIN VOKOUN

Dis­kusní klub je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená v programu Jiráskova Hronova. Cílem semináře je vytvoření podmínek k analýze inscenace, její nahlédnutí z více úhlů pohledu a formulování, sdílení a výměně názorů. Diskusní klub bude probíhat v dopoledních hodinách od 10 do 12 hod. Do diskusního klubu je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu.

Více ...
DM jako DIVADLO MÍSTA A PAMĚTI

DM jako DIVADLO MÍSTA A PAMĚTI

DM jako DIVADLO MÍSTA A PAMĚTI

ROMAN ČERNÍK

Sitespecific nebo divadelní archeologie? Pokusíme se vyzkoušet, zda může prostor, konkrétní místo být scénografem a choreografem, zda historická věda stejně jako publicistika mohou být dobrými kolegy dramaturgů nebo režisérů. Základem pro práci v semináři jsou otevřené oči a trocha té odvahy. Seminář pro akční a zvídavé tvůrce se zájmem o společenská témata i živý aktivismus. Budou nás zajímat místa známá i neznámá, půjdeme po jejich i své paměti místa. Reálně se dotkneme konkrétního místa v Hronově a rozezníme jeho hlasy. Účastníci zažijí na vlastní kůži dotek místa, v němž pobývají a tvoří.

Více ...
HD jako HLAS A INTERPRETACE V HUDEBNÍM DIVADLE

HD jako HLAS A INTERPRETACE V HUDEBNÍM DIVADLE

HD jako HLAS A INTERPRETACE V HUDEBNÍM DIVADLE

JÁN HYŽA        

Zpěv a práce s hlasem jsou jedním ze základních výrazových prostředků nejen muzikálového herce, ale i herce v jakémkoli typu divadla. Proto budeme společně zkoumat hlas a učit se s ním pracovat. Dále budeme rozvíjet hudebnost, techniku zpěvu, sborový zpěv, sólový zpěv, ale i rytmus například pomocí bodydrummingu. K tomu nám jako materiál bude sloužit hudba z nejznámějších muzikálů, ale i jiných žánrů. Seminář je určený začátečníkům i pokročilým. Jedinou povinnou výbavou je chuť tvořit, vymýšlet a nebát se pracovat s hlasem.

Více ...

M jako MINIMALISMUS

M jako MINIMALISMUS

PETR MACHÁČEK A ZDEŇKA BRYCHTOVÁ

Není třeba mnoho dělat, aby se mnoho dělo. Můžeme intenzivně existovat v prostoru a ve vztahu – staticky, s nepatrným pohybem i s převratnou akcí (například pohybem ruky); podle přesného scénáře i totálně improvizovaně.

Více ...

V jako VÝTVARNÁ SLOŽKA DIVADLA

V jako VÝTVARNÁ SLOŽKA DIVADLA

KATEŘINA BARANOWSKA

Zkoumání vizuální složky divadla, její úkol, možnosti a úskalí. Zabývat se budeme scénografií i kostýmem – teoreticky i prakticky – jakou roli v inscenaci hrají, jakými způsoby o nich lze přemýšlet. Výtvarný talent nebo zaměření nejsou podmínkou – ale pracovní oděv a ochota přiložit ruku k dílu ano.

Více ...

R jako RYTMUS V PROSTORU A ČASE (hudebně pohybový seminář)

R jako RYTMUS V PROSTORU A ČASE (hudebně pohybový seminář)

JARMILA PARČIOVÁ

Cesta k objevování a uvědomování si sama sebe, své jedinečnosti, tvořivosti a současné propojení harmonického pohybu i rytmu v celé skupině, napojení se na "bytí" v prostoru a čase.

Více ...
PPP jako PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME aneb AUTORSKÉ DIVADLO A JEHO REALIZACE

PPP jako PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME aneb AUTORSKÉ DIVADLO A JEHO REALIZACE

PPP jako PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME aneb AUTORSKÉ DIVADLO A JEHO REALIZACE

JAROMÍR HRUŠKA

Seminář je určený především zájemcům o vytváření vlastních dramatických textů a jeho následného inscenování na jevišti. Cílem semináře bude osvojování si následujících dovedností: jak napsat dramatickou postavu, jak napsat dramatickou situaci, jak napsat konflikt (vnitřní i vnější), jak napsat monolog, jak napsat dialog, jak se vytváří divadelní scénář, jak pracovat s motivem, motivickou linií a tématem (u dramatické postavy i v situacích dramatického textu jako celku) a jak se vytváří žánr a styl dramatického textu.

Více ...
IMPRO jako IMPROVIZACE PROSTŘEDKEM, NIKOLI CÍLEM

IMPRO jako IMPROVIZACE PROSTŘEDKEM, NIKOLI CÍLEM

IMPRO jako IMPROVIZACE PROSTŘEDKEM, NIKOLI CÍLEM

LUDĚK HORKÝ
Improvizace je velice populární hereckou disciplínou. Náš seminář se na ní podívá nikoli jako na divadelní sport, ale jako na cenný pracovní nástroj, užitečný pro herce interpretačního divadla. V semináři nebude improvizace naším cílem, ale prostředkem k další herecké tvorbě. Naučíme se ji záměrně a efektivně používat při práci herce s dramatickou postavou, při hledání optimálního hereckého výrazu a při kontaktu s hereckým partnerem v mantinelech stanovených konkrétní dramatickou situací. Seminář je vhodný jak pro herce, tak pro režiséry.

Více ...
HM jako HERECKÁ MASKA A SVOBODA NA JEVIŠTI

HM jako HERECKÁ MASKA A SVOBODA NA JEVIŠTI

HM jako HERECKÁ MASKA A SVOBODA NA JEVIŠTI

ŠTĚPÁN PÁCL

Svobodná a (sebe)vědomá existence na jevišti jako základ hereckého projevu, zpracování vlastních příběhů a témat prostřednictvím divadelních postav a dějů, které si někdo vymyslel a sepsal do divadelní hry. Co je to herecká maska, co zakrývá a co naopak odhaluje? Náplní praktického semináře bude "proměnit se a stát se někým jiným", vytvoření herecké masky bez líčidel. Budeme se dotýkat trénování herecké představivosti, rozvíjení hereckých tvůrčích schopností a způsobu, jak sám herec dokáže těmito prostředky stvořit jinou skutečnost.

Více ...
G jako GROTESKA

G jako GROTESKA

G jako GROTESKA

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se seznámíme se základy klasické i moderní pantomimy, grotesky a neverbálního divadla. Vyzkoušíme si i jiné formy jevištního pohybu, improvizace, prvky divadelních soubojů, ale i techniku jevištních pádů. Čeká nás náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže.

Více ...
PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti, kdo se chtějí zúčastnit festivalu za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z uvedených dopoledních tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Jejich povinností je návštěva představení hlavního programu JH a účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech od soboty 4. 8. 2018 do soboty 11. 8. 2018 v době od 14 do 16 hod. Problémový club je zároveň otevřený a přístupný všem zájemcům nad rámec základních seminářů a dílen.

Více ...
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.