Cena Pavla Dostála

Festivalový výbor Jiráskova Hronova rozhodl, že se letošním nositelem ceny Pavla Dostála stává Divadelní klub Jirásek Česká Lípa. Gratulujeme!

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa pod uměleckým vedením Václava Klapky

Divadelní klub Jirásek byl v České Lípě založen v roce 1926, a to konkrétně 4. února. Pojmenovat soubor po spisovateli Aloisi Jiráskovi navrhl hronovský rodák, ředitel české školy v České Lípě Emil Kleprlík. Ten osobně požádal mistra Jiráska o svolení, aby spolek mohl nést jeho jméno, a spisovatel souhlasil.

Zápis z první schůzky souboru:

„Níže podepsaní shromáždění na informační schůzce pojednávající o ustanovení se spolku Divadelních ochotníků v České Lípě ustanovili jsme se na stanovách pro spolek a přistoupili za první členy tohoto spolku, což svým podpisem stvrzujeme.“
V České Lípě 4. 2. 1926.

Podpisy: Emil Kleprlík, Bucek, Lejsek, Fr. Bárta, K. Špinka, V. Pazderka, Fr. Kožnar, Lejskova, Janda, J. Karbulová, M. Procházková, Ludvík Kysela, Věra Weissová (2 pod­pisy nečitelné)

První uvedenou inscenací byla Jiráskova Lucerna, premiéru měla 9. června 1926. V prvních letech fungování, a to až do roku 1938, byl Jirásek velmi aktivní a uváděl okolo 6-9 premiér ročně.

V roce 1938 byl chod spolku přerušen, v době před 2. sv. válkou bylo obyvatelstvo v České Lípě převážně německé. Jirásek všakv posledníchletech před přerušením činnosti uváděl i české inscenace, např. hry Karla Čapka. Vůbec poslední premiérou souboru před přerušením byla Čapkova MATKA.

Po válce obnovil soubor svou činnost velmi rychle. Již 22. června 1945 se ustanovila tzv. KULTURNÍ JEDNOTA, která organizovala kulturní život v České Lípě, a Jirásek byl jeho nejsilnější složkou.

Divadelníci se tohoto roku dočkali i nového prostoru pro hraní. Jiráskovo divadlo svou oponu poprvé otevřelo 27. října 1945, symbolicky se v novém divadle opět poprvé hrála Lucerna. 

V roce 1947 byl v České Lípě uspořádán také první divadelní festival, a to pro ochotnické divadelní soubory z celého kraje.

50. léta 20.století byla pro Divadelní klub Jirásek velmi složitá. Kulturní jednota byla nahrazena Osvětovou besedou. Na závěrečné schůzi Kulturní jednoty bylo rozhodnuto o dočasnémpozastavení fungování Jiráska.

Po zastavení činnosti hráli herci pod hlavičkou Kulturního klubu ROH. V roce 1952 opět Jirásek hrál pod svým jménem, ale jen ro roku 1958, kdy opět Jirásek od svého jména upustil a hrál pod hlavičkou ZK ČKD. V roce 1960 začal Jirásek opět hrát pod svojí hlavičkou. Oživení souboru ale opět netrvalo dlouho, stagnace souboru přišla již v roce 1962.

Až do opětovného obnovení souboru v roce 1967 hráli bývalí členové Jiráska v různých podnikových estrádních souborech v České Lípě. O obnovení činnosti v roce 1967 se postarali dr. J. Riedl, M. Dvořáková, dr. L. Lejčar, J. Kalvach, M. Ponocný, S. Švecová, O. Dostál, JUDr. Rébl, M. Mildová a p. Gabrielová. Pod vedení J. Riedla nastudoval Jirásek inscenaci Kasaři, která měla premiéru 26. května 1967.

Za zlomový rok pro Jiráska se považuje rok 1969, kdy díky zásluze Marie Jiříčkové, která učila a vedla divadelní soubor SEŠ na obchodní akademii, došlo ke spojení mladých studentů střední školy a hereckých mazáků souboru.

První společnou inscenací byla Filosofská historie, která měla premiéru 29. dubna 1969. V tomto roce přišli do souboru i někteří současní členové, ve Filosofské historii poprvé hrál také pozdější režisér Václav Klapka. Díky nově příchozímčlenům se vytvořilo nové zdravé jádro souboru. V roce 1971 byl definitivně ustanoven název souboru na DIVADELNÍ KLUB JIRÁSEK, stejné jméno nese soubor dodnes.

V 70. letech soubor tvořilpředevším pod režisérkou M. Jiřičkovou. Mladí herci se účastnili nejrůznějších divadelních seminářů, mezi nejvýznamnější pedagogy, kteří s Jiráskem pracovali,patřili Josef Vinař a Jaroslav Vostrý. Ti zde vedli hereckou akademii, ze které vyšla skupina 14 herců vč. Václava Klapky, která absolvovala tzv. „laboratorní“ inscenaci, v níž zkoušeli nové postupy a principy divadla (SEN KRALEVICE HAMLETA, premiéra v r. 1982)

V 70. letech také vzniká tradiční českolipská divadelní přehlídka „Českolipský divadelní podzim“, v letošním roce by se měl konat její již 45. ročník. Přehlídka za dobu svého konání prošla nejrůznějšími fázemi a proměnami, byla a je stále nesoutěžní. V současnosti program přehlídky tvoří ty nejlepší amatérské inscenace daného roku, které jsou doplněny zajímavými inscenacemi i profesionálních souborů. Přehlídka je v České Lípě velmi oblíbená, návštěvnost se pohybuje okolo 3,5tis. diváků na ročník. 

 

Právě díky absolventům „herecké akademie“, ke kterým patří Václav Klapka, Karel Bělohubý, Miki Vik, Jana Kolářová a další, získával Jirásek od 80. let své největší úspěchy. Ze 14 herců vykrystalizovala výrazná režisérská osobnost v podobě Václava Klapky, který udává umělecký směr souboru až do dnešní doby.

Za zásadní a přelomovou inscenaci nejen pro českolipský soubor, ale také pro celé české amatérské divadlo, můžeme považovat Klapkův přepis Shakespearovy hry Jak se vám líbí?Inscenace s názvem Jak se vám líbí Jak se vám líbí? měla premiéru v roce 1985 a ohromila jak divadelní odbornou veřejnost, tak i běžné obecenstvo. Soubor s tímto představením nejen vyhrál Jiráskův Hronov (který v té době ještě byl soutěžní přehlídkou), ale také zářil na mezinárodních festivalech v NSR, NDR a Belgii. Inscenace byla také zaznamenána Československou televizí, jako vůbec první inscenace amatérského souboru. Velkého uznání se dostává inscenaci i v dnešní době, a to např. ve vzpomínkách prof. Jana Císaře, pro kterého je to hra desetiletí 80. let. Kouzlo inscenace je však i v její nadčasovosti.V roce 2013 měl premiéru remake, ve kterém z původní herecké sestavy zůstal jen Václav Klapka.I po třiceti letech inscenace svou hravostí a neotřelým způsobem nepřestala udivovat, jak odborníky, tak i běžné publikum.

Přichází rok 1987 a inscenace Henryk, s touto inscenaci se soubor podíval v roce 1989 na mezinárodní festival v Japonsku.

Ještě před sametovou revolucí soubor odpremiéroval inscenaci Mistr a Markétka, která byla opět zaznamenána Československou televizí.

Další větší úspěchy pod vedením Václava Klapky přišly v roce 1995, a to opět s přepisem Shakespearovi hry Sen noci svatojánské.

Ovšem nebyly to jen komedie, se kterými Klapka a Divadelní klub Jirásek sbíral úspěchy. Na přelomu 20. a 21. století se soubor pod Václavovým vedením začal věnovat A. P. Čechovovi, v roce 1999 měly premiéru Tři sestry, představení odehráno též na Jiráskově Hronově, které velmi zaujalo profesora Laurinaavyužití marionet jako vnitřní hlas sester, uplatnil i v profesionálním provedení této inscenace. V roce 2003 měl premiéru Višňový sad. S touto inscenaci soubor opět vycestoval do daleké Asie, a to do Jižní Korey, kde reprezentoval na festivalu amatérskou scénu ČR.

Mezi výrazné počiny posledních letpod režijní taktovkou Václava Klapky patří zcela jistě inscenace s názvem Maratův Sade. I tentokrát se jednalo o přepis, tentokrát hry P. Weusse Marat/Sade. Nadneseně by se dalo říci, že tato inscenace rozdělila publikum, diváci na ni měli velmi rozdílné názory. S touto inscenací reprezentoval Jirásek ČR na slovenské přehlídce Scénická Žatva v Martině. Velký úspěch nejen na Jiráskově Hronově zaznamenala i autorská inscenace Commedia a la Carte zcela postavená na principech commediedellarte.

Posledním velkým počinem Václava Klapky, který v tomto roce oslavil 70. narozeniny, je opět hra Williama Shakespeara - Hamlet. Na této hře diváci i divadelní odborníci ocenili herecké výkony i výrazné scénické řešení, upozornili však na nevhodné dramaturgické uchopení inscenace.

Díky Klapkově režisérskému vedení a tlaku na herce má soubor neustále co nabízet. Jako režisér vychoval spoustu výrazných herců, někteří z nich se prosadili i v profesionálních divadlech.

Jeho pohled na světové autory byl vždy ojedinělý a mnohdy odvážný, svůj přepis her si vždy dokázal obhájit a vysvětlit, proč se vydal touto cestou dramaturgie.

Osobnost Václava Klapky pro soubor tkví i v jeho vlastní tvorbě, kdy už s představou obsazení své hry píše a herec se může realizovat v jeho snech.

Umí vložit důvěru scénografce, skladateli hudby, technikům a především hercům. Divadelní klub Jirásek = osobnost Václava Klapky, který v tomto roce oslavil své 70té narozeniny.

Nemůžeme říct, že v Jirásku režíroval v souboru pouze Václav Klapka, byli zde M. Jiřičková, M. Kolář a František Zborník. Ti také se souborem vytvořili skvělé inscenace, které také sklízely velké úspěchy. Umělecký přínos Václava Klapky pro soubor je však nezpochybnitelný. Bez něj by soubor nebyl tam, kde je dnes.

Inscenace Václava Klapky v DK Jirásek:

1976 – K. Čapek: Apokryfy

1977 – bratři Čapkové: Ze Života hmyzu

1980 – Saint – Exupéry – V. Klapka: Princ a ty

1981 – J. N. Nestroy – V. Klapka: Společníci řádí

1982 – H. CH. Andersen – V. Klapka: Pohádkové Leporelo

1983 – Sofoklés: Oidipus

1985 – W. Shakespeare – V. Klapka: Jak se Vámlíbí Jak se Vám líbí?

1986 – W. Shakespeare – V. Klapka: Král Lear

1987 – V. Klapka: Henryk

1989 – M. Bulgakov – V. Klapka: Mistr a Markétka

1990 – V. Havel: Vyrozumění

1992 – V. Holan: Noc s Hamletem

1994 – W. Shakespeare – V. Klapka: Play Macbeth

1995 – N. V. Gogol: Revizor

1997 – W. Shakespeare – V. Klapka: Sen v noci svatojánské

1999 – A. P. Čechov – V. Klapka: Tři sestry

2000 – V. Klapka: Odysseova cesta

2002 – N. V. Gogol – V. Klapka: Hráči

2003 – A. P. Čechov: Višňový sad

2004 – A. C. Doyle – V. Klapka: Pes Baskervillský

2006 – V. Klapka: Holmesiáda

2008 – V. Klapka: Obři Dona Quijota

2010 – A. P. Čechov: Medvěd, Výročí

2012 – J. Klapka Jerome – F. Zborník: Tři muži ve člunu a pes

2013 – remake: W. Shakespeare – V. Klapka: Jak se Vám líbí Jak se Vám líbí?

2015 – V. Klapka na motivy hry P. Weisse: Maratův Sade

2016 –V. Klapka – kolektiv: Commedia a la Carte

2018 –V. Klapka: Tanga pro ježíška

2019 – W. Shakespeare – V. Klapka: Hamlet

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.