Nabídka seminářů 2021

Jiráskův Hronov 2021 - nabídka seminářů

Hronov, 30. července - 7. srpna 2021

A, B, C, Divadla – ABeCeDa Divadla 2021

Jaromír Hruška

Pokračující seminář určený nejen pro začátečníky, ale i pokročilé herce, dramaturgy a režiséry, kteří si chtějí osvojit či znovu připomenout, co tvoří základy divadla. Tentokráte s akcentem na hereckou složku a důslednou práci na dramatické postavě. Situace, Postava, Asociace, Konflikt, Motiv, Emoce, Gag, Žánr – to jsou pojmy, kterými se budeme znovu zabývat ve vztahu k herectví a práci s hercem jako nepostradatelnou složkou divadelní inscenace. Nyní již v hlubším slova smyslu a ve vztahu k vytváření konkrétní dramatické postavy. Po absolvování semináře by mělo být vaše herectví opět o poznání svobodnější a vaše práce s herci, více efektivnější. Seminaristou se může stát i neabsolvent úvodního kurzu.

Více ...

Propozice 2021

91. JIRÁSKŮV HRONOV

Festival amatérského divadla

30. července - 7. srpna 2021

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.

91. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Program JH se skládá z hlavního a volného programu.

V rámci JH budou uskutečněny: tematické semináře a dílny, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

Vzdělávací část JH bude realizována formou cca jedenácti tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.

Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice budou zveřejněny nejpozději v červnu 2021 na www.artama.cz, www.jiraskuvhronov.eu, www.nipos.cz a www.amaterskascena.cz. Bližší informace o seminářích poskytne NIPOS-ARTAMA, Jan Julínek, tel.: 775 401 845, e-mail: julinek@nipos-mk.cz.

Více ...
DOPROVODNÝ PROGRAM 91. JH

DOPROVODNÝ PROGRAM 91. JH

DIVÁCKÉ ŘADY

Hlavní program 91. JH

Hlavní program 91. JH

DIVÁCKÉ ŘADY

Cena Pavla Dostála

Festivalový výbor Jiráskova Hronova rozhodl, že se letošním nositelem ceny Pavla Dostála stává Divadelní klub Jirásek Česká Lípa. Gratulujeme!

Více ...

Přišla smutná zpráva

14. dubna 2021 nás opustil profesor Jan Císař.
Na 90. ročníku byl pokřtěn Almanach Jiráskova Hronova, který připravil společně s Mgr. Lenkou Lázňovskou a PhDr. Milanem Strotzerem. A bylo to inspirující a velmi příjemné setkání jako vždy.
Vzpomínáme????
 
Foto: Ivo Mičkal

POZOR! Dopravní omezení

Velké Poříčí - Hronov

Až letos pojedete "na Hronov", počítejte prosím s dopravním omezením silnice II/303 z Velkého Poříčí do Hronova. Jedná se o úsek uličního prostoru silnice II. třídy ulice Náchodská, od Železňáku až po křižovatku u drogerie TETA v Hronově.

Objízdná trasa pro osobní tranzitní dopravu Hronov – Náchod povede přes Zbečník na Červený Kostelec – Horní Radechovou – Dolní Radechovou – Náchod.

Objízdná trasa pro osobní tranzitní dopravu Náchod – Hronov povede od Železňáku po silnici III. třídy ulicí Poříčská centrem Velkého Poříčí.

Trička  #jedunahronov

Trička #jedunahronov

CHCETE UŽ LETOS PŘIJET NA HRONOV V NOVÉM STYLOVÉM TRIČKU  #jedunahronov?

OBRAŤTE SE NA NÁS, tel.:  491 483 646 nebo na e-mailu: info@kulturahronov.cz.

PO DOMLUVĚ VELIKOSTI A BARVY VÁM HO RÁDI POŠLEME! Cena trička Kč 300,-.

    

Přihláška na seminář

VĚK 

Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let (seminář D od 6 let). Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán.

Více ...

Možnost testování návštěvníků festivalu

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.